Τα Εργα μας

Τοποθεσία
Μήκος Αναβατήρα
Υψ. Διαφορά
Δυναμικότητα
Έτος κατασκευής
Διθέσια Καρέκλα
Πισοδέρι
1800 μέτρα
493 μέτρα
1154 άτομα/ ώρα
1998
Διθέσια Καρέκλα
Περτούλι
1013 μέτρα
165 μέτρα
751 άτομα/ ώρα
1997
Διθέσια Καρέκλα
3-5 Πηγάδια
1580 μέτρα
515 μέτρα
850 άτομα/ ώρα
1984
Διθέσια Καρέκλα
Βόρας
1540 μέτρα
302 μέτρα
850 άτομα/ ώρα
1994
Διθέσια Καρέκλα
Ανήλιο
710 μέτρα
163 μέτρα
650 άτομα/ ώρα
2000
Διθέσια Καρέκλα
Ελατοχώρι
1185 μέτρα
282 μέτρα
1200 άτομα/ ώρα
2000
2x Συρόμενοι Μονοθέσιοι
Σέλι
2 x 1144 μέτρα
2 x 259 μέτρα
2 x 900 α/ω
2007
Διθέσια Καρέκλα
Φαλακρό
1057 μέτρα
381 μέτρα
1200 άτομα/ ώρα
2001
Τετραθέσιος Αποσυμπλεκόμενη Καρέκλα
Φαλακρό
1370 μέτρα
374 μέτρα
1450 άτομα/ ώρα
2002
Διθέσια Καρέκλα
Σέλι
1547 μέτρα
250 μέτρα
1200 άτομα/ ώρα
2002
Διθέσια Καρέκλα
Τρόοδος – Κύπρος
376 μέτρα
125 μέτρα
1346 άτομα/ ώρα
2008
Συρόμενος Μονοθέσιος
Φαλακρό
730 μέτρα
201 μέτρα
900 άτομα/ώρα
2001
Συρόμενος Μονοθέσιος
Βασιλίτσα
785 μέτρα
218 μέτρα
800 άτομα/ ώρα
2000
2x Συρόμενοι Μονοθέσιοι
Σέλι
2x 830 μέτρα
2x 186 μέτρα
2x 900 άτομα/ ώρα
2000
Συρόμενος Μονοθέσιος
Ελατοχώρι
650 μέτρα
107 μέτρα
644 άτομα/ώρα
2003
Συρόμενος Μονοθέσιος
Σέλι
822 μέτρα
137 μέτρα
900 άτομα/ώρα
2000
Ολοκληρωμένο και αυτόματο σύστημα τεχνητής χιόνωσης ΧΚ 3-5 Πηγάδια

Το σύστημα τεχνητής χιόνωσης του χιονοδρομικού κέντρου 3-5 Πηγάδια είναι το μοναδικό στην Ελλάδα το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα των πιστών του χιονοδρομικού κέντρου. Το σύστημα διαθέτει συνολικά 20 «κανόνια» εκ των οποίων 9 σταθερά και 11 φορητά. Η συνολική δυναμικότητα του συστήματος ανέρχεται σε 432.000 λίτρα νερού ανά ώρα, ως ικανότητα αναρρόφησης από τις μονάδες παραγωγής τα οποία αντιστοιχούν σε 900 κυβικά μέτρα χιονιού ανά ώρα. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθεί σε ποσοστό 90% οι πίστες με επαρκές χιόνι για χιονοδρομία σε λίγες μόνο ώρες.

Χιονοδρομικό Κέντρο Πισοδερίου Φλώρινας.

Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε το 1997 από την εταιρία μας σε συνεργασία με τον οίκο TECHNOALPIN SRL και από τότε μέχρι σήμερα η εγκατάσταση «δουλεύει» αδιάκοπα για να διατηρήσει τις πίστες του χιονοδρομικού πάντα χιονισμένες.
Η εγκατάσταση αυτή περιλαμβάνει:
270 m δίκτυο σωληνώσεων και καλωδίων
4 παροχές νερού και ηλεκτρικούς πίνακες παροχής ρεύματος
1 αντλία μάρκας CAΡRΑRΙ 10 KW
1 κανόνι TECHNOALPIN LATEMAR M90/3 χιονιού με πλαίσιο για την μετακίνησή του από τον χιονοστρωτήρα
40 m καλωδίου τροφοδοσίας
40 m εύκαμπτου σωλήνα τροφοδοσίας

Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας – Καϊμάκτσαλαν

Η εταιρία μας εγκατέστησε στο Χιονοδρομικό Κέντρο ΒΟΡΑΣ – ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ το έτος 2005 ένα σύστημα τεχνητού χιονιού, το οποίο έχει την δυνατότητα να καλύψει με επαρκή ποσότητα χιονιού, από μηδενικής βάσης, την πίστα 8 δίπλα στον αναβατήρα Μετερίζι.
Η εγκατάσταση αυτή αποτελείται από :3 κανόνια χιονιού Μ1812 παροχές νερού και ρεύματος.

Τοποθεσία
Μήκος Αναβατήρα
Υψ. Διαφορά
Δυναμικότητα
Έτος κατασκευής
Διθέσια Καρέκλα
Πισοδέρι
1800 μέτρα
493 μέτρα
1154 άτομα/ ώρα
1998
Διθέσια Καρέκλα
Περτούλι
1013 μέτρα
165 μέτρα
751 άτομα/ ώρα
1997
Διθέσια Καρέκλα
3-5 Πηγάδια
1580 μέτρα
515 μέτρα
850 άτομα/ ώρα
1984
Διθέσια Καρέκλα
Βόρας
1540 μέτρα
302 μέτρα
850 άτομα/ ώρα
1994
Διθέσια Καρέκλα
Ανήλιο
710 μέτρα
163 μέτρα
650 άτομα/ ώρα
2000
Διθέσια Καρέκλα
Ελατοχώρι
1185 μέτρα
282 μέτρα
1200 άτομα/ ώρα
2000
Διθέσια Καρέκλα – Κύπρος
Τρόοδος
376 μέτρα
125 μέτρα
1346 άτομα/ ώρα
2008
Διθέσια Καρέκλα
Φαλακρό
1057 μέτρα
381 μέτρα
1200 άτομα/ ώρα
2001
Τετραθέσια Αποσυμπλεκόμενη Καρέκλα
Φαλακρό
1370 μέτρα
374 μέτρα
1450 άτομα/ ώρα
2002
Διθέσια Καρέκλα
Σέλι
1547 μέτρα
250 μέτρα
1200 άτομα/ ώρα
2002
Τοποθεσία
Μήκος Αναβατήρα
Υψ. Διαφορά
Δυναμικότητα
Έτος κατασκευής
2x Συρόμενοι μονοθέσιοι
Σέλι
2 x 1144 μέτρα
2 x 259 μέτρα
2 x 900 α/ω
2007
Συρόμενος Μονοθέσιος
Φαλακρό
730 μέτρα
201 μέτρα
900 άτομα/ώρα
2001
Συρόμενος Μονοθέσιος
Βασιλίτσα
785 μέτρα
218 μέτρα
800 άτομα/ ώρα
2000
2x Συρόμενοι Μονοθέσιοι
Σέλι «Αρσούμπασι»
2x 830 μέτρα
2x 186 μέτρα
2x 900 άτομα/ ώρα
2000
Συρόμενος Μονοθέσιος
Ελατοχώρι
650 μέτρα
107 μέτρα
644 άτομα/ώρα
2003
Συρόμενος Μονοθέσιος
Σέλι «Άρης»
822 μέτρα
137 μέτρα
900 άτομα/ώρα
2000
Ολοκληρωμένο και αυτόματο σύστημα τεχνητής χιόνωσης ΧΚ 3-5 Πηγάδια

Το σύστημα τεχνητής χιόνωσης του χιονοδρομικού κέντρου 3-5 Πηγάδια είναι το μοναδικό στην Ελλάδα το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα των πιστών του χιονοδρομικού κέντρου. Το σύστημα διαθέτει συνολικά 20 «κανόνια» εκ των οποίων 9 σταθερά και 11 φορητά. Η συνολική δυναμικότητα του συστήματος ανέρχεται σε 432.000 λίτρα νερού ανά ώρα, ως ικανότητα αναρρόφησης από τις μονάδες παραγωγής τα οποία αντιστοιχούν σε 900 κυβικά μέτρα χιονιού ανά ώρα. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθεί σε ποσοστό 90% οι πίστες με επαρκές χιόνι για χιονοδρομία σε λίγες μόνο ώρες.

Χιονοδρομικό Κέντρο Πισοδερίου Φλώρινας.

Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε το 1997 από την εταιρία μας σε συνεργασία με τον οίκο TECHNOALPIN SRL και από τότε μέχρι σήμερα η εγκατάσταση «δουλεύει» αδιάκοπα για να διατηρήσει τις πίστες του χιονοδρομικού πάντα χιονισμένες.
Η εγκατάσταση αυτή περιλαμβάνει:
270 m δίκτυο σωληνώσεων και καλωδίων
4 παροχές νερού και ηλεκτρικούς πίνακες παροχής ρεύματος
1 αντλία μάρκας CAΡRΑRΙ 10 KW
1 κανόνι TECHNOALPIN LATEMAR M90/3 χιονιού με πλαίσιο για την μετακίνησή του από τον χιονοστρωτήρα
40 m καλωδίου τροφοδοσίας
40 m εύκαμπτου σωλήνα τροφοδοσίας

Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας – Καϊμάκτσαλαν

Η εταιρία μας εγκατέστησε στο Χιονοδρομικό Κέντρο ΒΟΡΑΣ – ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ το έτος 2005 ένα σύστημα τεχνητού χιονιού, το οποίο έχει την δυνατότητα να καλύψει με επαρκή ποσότητα χιονιού, από μηδενικής βάσης, την πίστα 8 δίπλα στον αναβατήρα Μετερίζι.
Η εγκατάσταση αυτή αποτελείται από :3 κανόνια χιονιού Μ18 και 12 παροχές νερού και ρεύματος.

Τοποθεσία
Μήκος Αναβατήρα
Υψ. Διαφορά
Δυναμικότητα
Έτος κατασκευής
Go top